điện thoại
+86 15656556997

Chúng tôi mở cửa 24

e-mail
giai điệ[email protected]

Bạn có thể gửi thư cho chúng tôi

No.4 Hairline Surface Finishing Machine For Sheet Metal

  • mài
  • No.4 finish
  • HAIRLINE finsh
  • Scotch Brite-Satin finish
Laser oxide removal
Perfect Finishing

Nhấn vào đây để lại tin nhắn